Kosár

 

Kérdése van? Segítünk!

hum@hum.hu

 

+36 (1) 403 9500
+36 (20) 389 2950

Információk

Miben segíthetünk?

Készséggel állunk rendelkezésére!

06 (1) 403 9500

Hétfő – Csütörtök: 7:30-16:30
Péntek – Vasárnap: Zárva

Üzenet küldése

  A Human Hygiene Kft. több mint 25 éve előzékeny kiszolgálással, változatos termékskálával, ingyenes kiszállítással és udvarias ügyfélszolgálattal szeretné megszerezni és megtartani kedves vevőit. Felhasználjuk az évtizedek alatt megszerzett tapasztalatainkat a vevők és a termékek terén. Cégünk saját telephellyel, raktárral, járműparkkal és több ezer féle higiéniai termékkel rendelkezik. A Human Hygiene Kft. (korábban A-B-C Hygiene Kft.) 100%-ban magyar magántulajdonban van.

  Alap tevékenységünk a közületek, cégek, intézmények higiéniai termékekkel való folyamatos ellátása, mellyel az ország teljes területén állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ezen tevékenységünkhöz stratégiai parnereink, úgy mint a Lucart és a Diversey is segítséget nyújtanak a kezdetek óta. Az Európa szerte jól ismert Lucart, Tork, Taski, Cif, Domestos, Coccolino, Omo, DEB márkaneveket mind képviseljük.

  Hatékonyan segítünk minden olyan terület problémáinak megoldásában, mint takarítás technológia, konyhahigiénia/HACCP vagy irodai mellékhelyiségek ellátása és ezek hatékonyságának növelése, fejlesztése és óvása, mely kiemelkedően fontos a vállalatok sikere szempontjából. Minőségbiztosítási rendszerünk által a partnerek számára objektív bizonyítékot nyújthatunk arra, hogy szolgáltatásunk magas színvonalú, biztonságos. Partnereink elégedettsége azon a gondoskodáson és körültekintő munkavégzésen alapul, ami összetartó csapatunk tagjainak személyes értéke is egyben.

  Üzletkötőink jelentős elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a higiénia, HACCP tanácsadás, szervezés és lebonyolítás terén, így ügyfeleink igényeihez igazodva egyedi, személyre szabott megoldásokkal támogatjuk megrendelőinket.

  Mindenkit bíztatunk, hogy tegyen minket próbára és merjük állítani, hogy nem fog csalódni.

  Tisztelettel,
  Human Hygiene csapata

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  www.hum.hu

  Hatályba lépés ideje: 2023.11.14.

   

  Bevezetés:

  Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

  Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, az általunk értékesített árukkal vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

   

  Cégünk adatai:

  Cég neve: Humán Hygiene Kft.

  Székhelye: 1163 Budapest, Datolya utca 40. (Itt nincs árukiadás/átvétel!)

  Postacíme: 2142 Nagytarcsa, Tavasz utca 3. (Nyitva: Hét-Csüt 7:30-16:30)

  Adószáma: 12087783-2-42

  Cégjegyzékszáma: 01-09-464537

  Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

  Cég bankszámlaszáma: CIB Bank: 10702301-26544902-51100005

   

  Képviselő neve: Borbás Krisztián

  Honlap címe: www.hum.hu

  E-mail cím: hum@hum.hu

  Telefonszám: +36 20 389 2950

   

  Tárhelyszolgáltató adatai: DotRoll Kft, 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Tel.: +36 1 432 3232 E-mail: support@dotroll.com

   

  Fogalmak:

  Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

  Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

  Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

  Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

  • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
  • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

  Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

  Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

  Áru: webshopunk kínálatában lévő, eladásra szánt, birtokba vehető:

  • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

  Vételár: az áruért fizetendő ellenszolgáltatás

  Gyártó: az áru előállítója, importált áru esetén az Európai Unió területére behozó importőr, illetve bármilyen olyan személy, aki az árun nevének, védjegyének, vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártónak tünteti fel

  Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

  Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

  Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

  Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

   

  Vonatkozó jogszabályok:

  • évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
  • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
  • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

   

   

  ÁSZF hatálya és elfogadása:

  A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

  Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik.

   

  Szerződés nyelve és formája:

  A szerződés nyelve magyar.

  A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával.

   

  Árak:

  Az árak forintban értendők, nem tartalmazzák az ÁFA-t (kivéve, ahol egyéb módon van megjelölve). Fenntartjuk az árváltoztatás jogát.

   

  Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

  A Fogyasztó az Árukat, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

  • E-mail cím: hum@hum.hu
  • Telefonszám: +36 20 389 2950

   

  A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely az áru forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

  A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

  Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

  • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
  • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
  • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
  • Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
  • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
  • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
  • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

  Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válasszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

  Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

  Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

  Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

  A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

   

  Bírósági eljárás:

  A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

   

  Békéltető Testületi eljárás:

  Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

  A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

  Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírság kiszabása van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

  A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

  A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

  Tartalmaznia kell a kérelemnek:

  • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
  • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
  • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
  • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
  • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
  • Testület döntésére irányuló indítványt
  • Fogyasztó aláírását
  • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

  Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

  Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

  További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

  További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:
  https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

   

  A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

   

  Baranya Megyei Békéltető Testület

  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

  Telefonszám: 06-72 507-154

  Fax: 06-72 507-152

  E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

   

  Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

  Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

  Fax: 06-76 501-538

  E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

  Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

   

  Békés Megyei Békéltető Testület

  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  Telefonszám: 06-66 324-976

  Fax: 06-66 324-976

  E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

   

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

  Fax: 06-46 501-099

  E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

   

  Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

  Telefonszám: 06-1 488-2131

  Fax: 06-1 488-2186

  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

   

  Csongrád Megyei Békéltető Testület

  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  Telefonszám: 06-62 554-250/118

  Fax: 06-62 426-149

  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   

  Fejér Megyei Békéltető Testület

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

  Telefonszám:06-22 510-310

  Fax: 06-22 510-312

  E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

   

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

  Telefonszám: 06-96 520-217

  Fax: 06-96 520-218

  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   

  Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

  Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

  Telefonszám: 06-52 500-710

  Fax: 06-52 500-720

  E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

   

  Heves Megyei Békéltető Testület

  Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

  Telefonszám: 06-36 429-612

  Fax: 06-36 323-615

  E-mail cím: hkik@hkik.hu


  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

  Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

  Fax: 06-56 510-628

  E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

   

  Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  Telefonszám: 06-34 513-027

  Fax: 06-34 316-259

  E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

   

  Nógrád Megyei Békéltető Testület

  Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

  Telefonszám: 06-32 520-860

  Fax: 06-32 520-862

  E-mail cím: nkik@nkik.hu

   

  Pest Megyei Békéltető Testület

  Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

  Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

  Telefonszám: 06-1 269-0703

  Fax: 06-1 474-7921

  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

   

  Somogy Megyei Békéltető Testület

  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

  Telefonszám: 06-82 501-026

  Fax: 06-82 501-046

  E-mail cím: skik@skik.hu

   

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  Telefonszám: 06-42 311-544

  Fax: 06-42 311-750

  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

   

  Tolna Megyei Békéltető Testület

  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

  Telefonszám: 06-74 411-661

  Fax: 06-74 411-456

  E-mail cím: kamara@tmkik.hu

   

  Vas Megyei Békéltető Testület

  Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

  Telefonszám: 06-94 312-356

  Fax: 06-94 316-936

  E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

   

  Veszprém Megyei Békéltető Testület

  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

  Telefonszám: 06-88 429-008

  Fax: 06-88 412-150

  E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

   

  Zala Megyei Békéltető Testület

  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

  Telefonszám: 06-92 550-513

  Fax: 06-92 550-525

  E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

   

  Online vitarendezési platform:

  Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

  Ön panaszt tehet az online vásárolt áruval/szolgáltatással kapcsolatban.

  Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

  Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

   

  Szerzői jogok:

  Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Humán Hygiene Kft.) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

   

  Részleges érvénytelenség és magatartási kódex:

  Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

  Cégünknek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

   

  Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése:

  A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

   

  Áruk tulajdonságai:

  Weboldalunkon az értékesítésre szánt áruk tulajdonságairól az adott áru oldalán található leírás szolgáltat információt.

   

  Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért:

  A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük az áru(kat). Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

   

  Eljárás Hibás ár esetén:

  Cégünk kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

  • 0 Ft
  • Kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Áru eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 20%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 2.400 Ft-nak kellene lennie helyesen)

  Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégünk tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja az áru helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron az árut vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

   

  Webshopunk használata:

  Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja az áruk bemutatását (áruk képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. Az árukat kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő áruk. A listaoldalról az áru részletes leírását az áru nevére kattintva találja. Webshopunkban kulcsszó alapján történő keresésre is van lehetőség. Akciós árú termékek csak az akciós készlet erejéig érvényesek. A feltüntetett készletinformáció csak tájékoztató jellegű, nem minden esetben fedi a valóságot. Amennyiben az akciós készlet elfogyott, ügyfélszolgálatunk egyezteti Önnel a termék árát, amikor eldöntheti szeretné-e a terméket listaáron is megvásárolni vagy eláll a rendeléstől. A termék képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek meg a termékkel.

  Ha szeretne megvásárolni egy árut, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő árukat a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni árukat. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik.

  Ha kiválasztotta, mely árukat szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással, az oldalra belépve, amennyiben nincsen még regisztrációja, abban az esetben a regisztráció létrehozásával van lehetősége rendelése leadására. Regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges: név, cím, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. A regisztráció sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést.

  A belépési adatok biztonsága a Felhasználó felelőssége, ő felelős adatai frissítéséért, köteles Cégünknek tudomására hozni, ha adataival harmadik fél visszaélt. Ha elfelejtette a jelszót, kattintson az „Elfelejtett jelszó” lehetőségre, ezt követően küldünk egy hivatkozást a Felhasználó regisztrált e-mail címére, melyre kattintva új jelszó hozható létre.

  A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt árukat és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva van mód rá.

   

  Rendelés véglegesítése:

  Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk.

  A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégünk részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön.

  Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól.

   

  Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése:

  Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

  Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés.

  Fizetési módok:

  Banki átutalás:

  A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően kollégánk elküldi Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, átadjuk csomagját a futárszolgálatnak kiszállítás céljából.

  Utánvét:

  A fizetés történhet készpénzben közvetlenül a csomag átvételekor, melyet a csomag kézbesítését végző futárnak szükséges átadni. Ebben az esetben megrendelés után átadjuk a futárszolgálat részére a küldeményt, amit az Ön által megadott címre kiszállítanak.

  Bankkártyás fizetés:

  A fizetés történhet biztonságosan online, bankkártyával a rendelés véglegesítése során.

   

  Átvételi módok:

   

  Sprinter futárszolgálat:

  A feltüntetett szállítási díj csak tájékoztató jellegű, eltérés esetén kollégáink egyeztetik Önnel a pontos szállítási költséget, amikor lehetősége van elállni a rendeléstől. Szállítási idő: feladástól számított 1-2 munkanap.

   

  MPL Csomagautomata:

  Az MPL Csomagautomata gyors átvételt tesz lehetővé. Az sms-ben kapott kód és telefonszáma megadásával jut hozzá rendeléséhez, amit bármikor átvehet.

  További információ: https://www.posta.hu/csomagautomata

   

  MOL és Coop Posta Pont:

  • A legtöbb MOL Posta Ponton napi 24, a Coop Posta Ponton napi 12 órában van lehetőség a csomag átvételére. Ide kattintva megnézheti, Önnek melyik a legmegfelelőbb
  • SMS-ben vagy e-mailben értesítjük, amint csomagja megérkezik
  • Könnyen megközelíthető átvételi pontok
  • Egyszerű, ingyenes parkolás a benzinkutakon
  • A MOL és Coop Posta Pontokon bankkártyával is fizethet

  A csomag max. tömege 20 kg lehet. Ha túllépi a 20 kg-t, nem tudjuk ezen szállítási módot biztosítani!

   

  FoxPost:

  A FoxPost csomagautomata főként bevásárlóközpontokban elérhető, egyszerű, kényelmes, időtakarékos csomagátvételt tesz lehetővé.

  További információ: http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

   

  Teljesítési határidő:

  A megrendelés teljesítésére vonatkozó általános határidő a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Abban az esetben, ha Cégünk nem teljesíti a rendelést megszabott időn belül, úgy Ön jogosult póthatáridőt adni Cégünk részére. Ha Cégünk a póthatáridőn belül sem teljesít, úgy Ön jogosult a szerződéstől elállni.

   

  Jogfenntartás és kikötés:

  Ha Ön korábban rendelt tőlünk árut, de azt kiszállításkor nem vette át (kivéve azon esetet, melyben elállási jogával élt), illetve a csomag „Nem kereste” jelzéssel visszajött hozzánk, Cégünk abban az esetben vállalja a megrendelés teljesítését, amennyiben a vételár és szállítási költség előre megfizetésre kerül.

  Cégünk visszatarthatja a csomag átadását, amíg meggyőződünk az áru vételárának sikeres kifizetésének megtörténtéről online fizetés esetén. Ha az áru árát nem egyenlítette ki teljes mértékben, Cégünk felhívja a Fogyasztó figyelmét a vételár kiegészítésére.

   

  Külföldi értékesítés:

  A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén Általános szerződési feltételeink irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül árut vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

  Cégünk nem köteles a Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.

  Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett árukkal összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.

  A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.

  Online fizetés esetén a fizetés a Cégünk által meghatározott pénznemben történik. Cégünk visszatarthatja az áru átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Cégünk felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

  Cégünk a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az adott szállítási mód. A Fogyasztó/Vállalkozás kérheti az áru külföldre történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj megfizetése mellett.

   

  Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

   

  Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról:

  Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

  A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát az áru adásvételére irányuló szerződés esetén az áru átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül.

  A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és az áru átvételének napja közti időszakban is.

  Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

   

  Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga:

  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.

   

  Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége:

  Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre.

  A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

  Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

   

  Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén:

   

  Cégünk visszatérítési kötelezettsége:

  Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

   

  Cégünk visszatérítési kötelezettségének módja:

  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

   

  Többletköltségek:

  Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Cégünk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

  Visszatartási jog:

  Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte az árut vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

   

  Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén:

   

  Áru visszaszolgáltatása:

  Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, az árut haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Cégünk által az áru átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.

   

  Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

  Az áru visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Az árut Cégünk címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

   

  Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért:

  A Fogyasztó felel az áru jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

   

  Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

  Felhívjuk figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

  • Alkoholtartalmú ital esetén, melynek valós értéke Cégünk által nem befolyásolhatóan, piaci áringadozásoktól függ és amely áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor megállapodtak, de a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor
  • Cégünk által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges pénzpiaci áringadozástól függő áru vagy szolgáltatás esetén
  • Hírlap, folyóirat, időszaki lap esetén, az előfizetéses szerződések kivételével
  • Jellegénél fogva átadás után elválaszthatatlanul más áruval vegyülő áru esetén
  • Lakáscélú szolgáltatás kivételével, szállásnyújtásra irányuló szerződés, személygépjármű-kölcsönzés, fuvarozás, étkeztetés, szabadidős tevékenységhez kötődő szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot/határidőt szabtak meg
  • Lezárt csomagolású hang- vagy képfelvétel, számítógépes szoftver adásvétele esetén, ha az átadás után a Fogyasztó a csomagolást felbontotta
  • Nem előre gyártott áru esetén, amit a Fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére gyártottak, illetve olyan áru esetén, amit a Fogyasztó személyére szabtak
  • Nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom esetén, ha Cégünk a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott, hogy tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát
  • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetén
  • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru esetén
  • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítése után, ha Cégünk a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti
  • Vállalkozási szerződés esetén, melyben Cégünk a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási/karbantartási munkák elvégzése céljából
  • Zárt csomagolású áru esetén, mely egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza

   

  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás tájékoztatás fogyasztói szerződésekre vonatkozóan

  A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

  Ezen tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlóra vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben kerülnek meghatározásra.

   

  A teljesítés szerződésszerűségének általános követelményei fogyasztói szerződés esetén

  Az árunak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

  Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező árunak

  • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
  • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott
  • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást
  • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket

  Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá – a szerződés tárgyát képező árunak

  • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
  • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú áru esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését
  • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást
  • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának

  Az árunak abban az esetben nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, amennyiben Cégünk bizonyítani tudja, hogy

  • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
  • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették
  • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta

   

  A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket tartalmazó áru esetén

  Digitális elemeket tartalmazó áru esetében Cégünknek biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

  Cégünknek a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

  • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
  • a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven keresztül biztosítania kell.

  Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a fent meghatározott módon rendelkezésre bocsátott frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

  • a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
  • a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be

  Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a fentiekben meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

   

  A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei áru esetén

  Cégünk hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

  • az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt Cégünk végezte el, vagy Cégünk felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
  • az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés Cégünk által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által – rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye

  Ha az adásvételi szerződés szerint az árut Cégünk helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés Cégünk felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell Cégünk által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

  Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, Cégünk felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

  • két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
  • két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

   

  Kellékszavatosság:

   

  Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

  Ön Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv, illetve a fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

  Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Cégünk számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Cégünk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.

  Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégünk adott okot.

  Fogyasztói szerződés esetében feltételezni kell ellenkező bizonyításig, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a teljesítésnek időpontjában fennállt – ez alól kivételt képez, ha ezen feltételezés az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  Használt áru esetében eltérőek a szavatossági, jótállási jogok az általános szabályoktól. Használt áruknál is előfordulhat hibás teljesítés, azonban figyelembe kell venni azon körülményeket, amelyek alapján a vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. A használt áru esetében, a használat során egyes hibák jelentkezésére nagyobb az esély, a használat idejével együttesen gyakoribbá válhatnak, ezért nem feltételezhető az, hogy egy használt áru ugyanolyan minőséggel rendelkezik, mint egy újonnan vásárolt áru. Ezen indok alapján a vásárló csak olyan hiányosság/hiba esetén érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibáktól függetlenül jelentkeznek. Amennyiben a használt áru valamilyen hibával rendelkezik és erről a fogyasztó tájékoztatást kapott, úgy az ismert hiba vonatkozásában Cégünknek nincs felelőssége.

   

  Cégünk megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

  A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

   

  • Cégünk nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a következő feltételeket:
   • Cégünknek a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
   • Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését
  • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
  • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy cégünk megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
  • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  • Cégünk nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy Cégünk észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni

  Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, Cégünket terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg Cégünk nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

   

  Általános érvényesülő szabályok:

  • Cégünknek saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését

  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát Cégünkkel.

  A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében Cégünk rendelkezésére kell bocsátania.

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

  A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga Cégünknek címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

  Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – a (2) bekezdés szerint – az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

  • a fogyasztónak Cégünk költségére vissza kell küldenie Cégünknek az érintett árut; és
  • Cégünknek haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

  Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

  Az elévülési határidőbe nem számít bele az áru javításának igénybe vett ideje, ami alatt a vásárló nem tudta rendeltetésszerűen használatba venni az árut.

  Amennyiben az árunak egy része cserére vagy javításra kerül, úgy az érintett részre a kellékszavatossági igény elévülése újra kezdődik. Ezen szabály érvényes arra az esetre is, ha a javítás következtében új hiba képződik.

  Ha a Fogyasztó és Cégünk közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.

   

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

  Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

  A teljesítéstől számított 1 éven belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

  Termékszavatosság:

  Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

  Ingó dolog/áru hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

   

  Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   

  Milyen esetben minősül az áru hibásnak?

  Az áru hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

  Ön termékszavatossági igényét az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

  Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

   

  Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

  A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
  • Az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered
  • Az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

  A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árura/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

   

  Jótállás:

   

  Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

  Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek, valamit az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén.

  Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot.

  Cégünk önként jótállást vállalhat fogyasztónak minősülő vásárló részére, melyhez jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

  A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

  A jótállási nyilatkozatban a következőket kötelező feltüntetni:

  • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
  • a jótállásra kötelezett nevét és címét;
  • a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
  • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
  • a jótállás feltételeit.

  A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

   

  Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján?

  Jótállás keretében a vásárló javítást vagy cserét igényelhet, jogszabályban meghatározott esetekben árleszállítást kérhet, végső esetben pedig elállhat a szerződéstől, ha a jótállásra kötelezett a javítást vagy cserét nem vállalta határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a javításhoz vagy cseréhez való érdeke megszűnt.

  A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint Cégünk székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

   

  Jótállási igényét a jótállás időtartama alatt érvényesítheti, amelyet a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet meghatározott az alábbiak szerint:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
  • 250 000 forint eladási ár felett három év

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy e határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

  A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést Cégünk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

   

  Jótállásra vonatkozó eljárási rendelkezések

  Cégünknek törekednie kell arra, hogy a jótállás keretében kért javítást 15 napon belül elvégezze. A 15 napos határidő a fogyasztási cikk átvételének napján indul.

  Amennyiben a javítás vagy a csere időtartama meghaladja a 15 napot, úgy Cégünknek tájékoztatnia kell a vásárlót a javítás vagy csere várható időtartamáról.

  A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról Cégünk, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

  Ha a meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során Cégünk részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Cégünk köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

  Az Általános szerződési feltételek dokumentum elfogadásával a vásárló hozzájárul, hogy a vásárló részére a tájékoztatás elektronikus úton megvalósulhasson.

   

  Abban az esetben, ha Cégünk nem képes a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani

  • úgy ha a vásárló ehhez hozzájárulását adta, a javítás későbbi határidőben is elvégezhető, vagy
  • ha a vásárló nem járul hozzá a későbbi javítás elvégzéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nyilatkozatot nem tett, úgy a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követően 8 napon belül Cégünknek ki kell cserélni, vagy
  • ha a vásárló nem járul hozzá a későbbi javítás elvégzéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nyilatkozatot nem tett, de a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, úgy Cégünk köteles a vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

   

  Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk a 3. javítást követően meghibásodik, – a vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a vásárló jogosult

  • javítási igénnyel fordulni Cégünk felé, vagy
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni Cégünktől, vagy
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket Cégünk költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
  • ha a vásárló ezen jogokkal nem él, vagy erről nem nyilatkozott, a fogyasztási cikket 8 napon belül ki kell cserélni, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy Cégünk köteles a vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – a feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló számára visszatéríteni.

   

  Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya?

  A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási teher.

  Cégünk önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását.

   

  Három munkanapon belüli csereigény:

  Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli árucsere joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Cégünknek úgy kell értelmeznie, hogy az áru eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az árut ki kell cserélnünk.

   

  Mikor mentesül Cégünk jótállási kötelezettsége alól?

  Cégünk jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Felhívjuk figyelmét, hogy a „Jótállásra vonatkozó eljárási rendelkezések” pont alatt írt rendelkezések nem vonatkoznak a következő fogyasztási cikkekre: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű. Ettől függetlenül, ezen fogyasztási cikkek esetén is Cégünk köteles törekedni arra, hogy a javítási igényt 15 napon belül teljesítse. Amennyiben a javítás vagy csere időtartama meghaladja a 15 napot, úgy Cégünk köteles a vásárlót tájékoztatni a javítás vagy csere várható időtartamáról.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt.

   

  Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő vásárlói szerződésekre vonatkozóan

  Kellékszavatosság

   

  A fogyasztónak nem minősülő vásárló a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha ezek közül a fogyasztónak nem minősülő vásárló által választott igény teljesítése nem kivitelezhető vagy az a Cégünk számára más igény kivitelezéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
  • Ha a javítást vagy cserét nem kéri, vagy nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Cégünk költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

  A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés költségét a fogyasztónak nem minősülő vásárló téríti, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Cégünk adott okot.

  Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés napján indul.

  Használt áru esetében eltérőek a szavatossági, jótállási jogok az általános szabályoktól. Használt áruknál is előfordulhat hibás teljesítés, azonban figyelembe kell venni azon körülményeket, amelyek alapján a vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. A használt áru esetében, a használat során egyes hibák jelentkezésére nagyobb az esély, a használat idejével együttesen gyakoribbá válhatnak, ezért nem feltételezhető az, hogy egy használt áru ugyanolyan minőséggel rendelkezik, mint egy újonnan vásárolt áru. Ezen indok alapján a vásárló csak olyan hiányosság/hiba esetén érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibáktól függetlenül jelentkeznek. Amennyiben a használt áru valamilyen hibával rendelkezik és erről a fogyasztó tájékoztatást kapott, úgy az ismert hiba vonatkozásában Cégünknek nincs felelőssége.

   

  Termékszavatosság és jótállás

  A fogyasztónak nem minősülő vásárlókat a jótállás, illetve a termékszavatosság nem illeti meg.

  Abban az esetben, ha Cégünk egy adott áruhoz önként jótállást biztosít, úgy azt az áru megvásárlása során feltünteti.

  Ha egy áru gyártója a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő jótállást biztosít, úgy az közvetlenül a gyártónál érvényesíthető.

  NAIH-107732/2016

  Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a hum@hum.hu email címen. A személyes adatok törlését a hum@hum.hu email címen, vagy a Humán-Hygiene Kft részére küldött postai levélben, írásban lehet kérni. Telefonon ilyen irányú felvilágosítást nem adunk, illetve személyes adatokat nem módosítunk.

  Bevezetés

  A Humán-Hygiene Kft (1163 Datolya utca 40), (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adat kezelésre és az adat feldolgozásra jogosult személyéről, valamint az adatkezelés időtartamáról.

  Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
  1. az adatgyűjtés ténye
  2. az érintettek köre
  3. az adatgyűjtés célja
  4. az adatkezelés időtartama
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
  7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma

  Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: https://hum.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

  Értelmező fogalmak

  1. Érintett v. felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes
  személy.

  2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  3. Különleges adat

  3/A: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat.

  3/B: Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

  4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé  tétele.

  10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

  11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

  12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

  15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

  16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

  17. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

  18. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

  19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  Az adatkezelés jogalapja

  Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, illetve azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

  Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

  Az adatkezelés célhoz kötöttsége

  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  Az adatkezelés egyéb elvei

  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Funkcionális adatkezelés

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

  1. Az adatgyűjtés ténye: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, cégnév, kapcsolattartó, adószám, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

  2. Az érintettek köre: A hum.hu weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

  3. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a vásárlás, a regisztráció biztosítása, továbbá kapcsolattartás, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelr ől szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, cégnév, kapcsolattartó, adószám, fizetendő összeg. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  Levélben: Humán-Hygiene Kft, 1163 Budapest, Datolya utca 40.
  Email útján: hum@hum.hu

  8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.). A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél el zetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

  A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

  Cookie-k (sütik) kezelése

  Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett jelszóval védett munkamenethez használt cookie, bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k és biztonsági cookie-k, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
  2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, a bevásárlókosár nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
  6. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő gyártói információs weboldalra.

  Árukereső

  A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható Bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló email címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése a www.arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

  Hírlevél, DM tevékenység

  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

  Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél küldés adatkezelése körében a következőket:
  1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, email cím, dátum, időpont.
  2. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
  3. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
  5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
  7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

  Facebook

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

  2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a facebook.com közösségi oldalon és lájkolta a weboldalt.

  3. Az adatkezelés célja: a facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

  5. Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés id tartamára, m ő ódjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
  https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
  https://www.facebook.com/about/privacy/

  6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a facebook.com weboldalon.

  Adattovábbítás

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
  1. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.

  2. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.

  3. Az érintettek köre: a házhoz szállítást, ill. online vásárlást kérő valamennyi érintett.

  4. Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása, ill. az online vásárlás lebonyolítása.

  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhoz szállítás, ill. online fizetés lebonyolításáig tart.

  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

  SPRINTER Futárszolgálat Kft.
  1097 Budapest, Táblás utca 39.

  A tárhely szolgáltató adatai:
  Dotroll Kft.
  1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérheti a házhoz szállító ill.online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

  8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

  Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

  Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

  A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Adatbiztonság

  Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

  A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

  A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, legyen.

  Adatkezelő és annak tárhely szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen.

  Az érintettek jogai

  Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelez adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  Az adatkezelő ha belső adatvédelmi feleől ssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjér l. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

  Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

  Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszer en nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésr l, a zárolásról, a m ő egjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  Jogorvoslat

  Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

  1. A személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

  2. A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

  3. Törvényben meghatározott egyéb esetben.
  Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlését l számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Bírósági jogérvényesítés

  Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

  Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezel azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

  Kártérítés és sérelemdíj
  Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  Zárszó

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

  Utoljára módosítva:
  2022. június 8.

  Budapestre és Pest megyébe nettó 35.000 Ft feletti rendelését ingyenesen szállítjuk.

  Kisebb értékben vagy távolibb helyekre futárszolgálattal küldjük rendelt termékeit. Amennyiben a szállítási költség változna súly vagy távolság miatt, úgy ügyfélszolgálatunk egyeztetné Önnel a futárszolgálat pontos költségét.

  PEST VÁRMEGYÉN KÍVÜLI INGYENES SZÁLLÍTÁS

  Ingyenesen az alábbi vármegyékbe a mellette álló bruttó rendelési érték felett szállítunk ki:

  Bács-Kiskun vármegye: 240.000 Ft
  Baranya vármegye: 420.000 Ft
  Békés vármegye: 220.000 Ft
  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 330.000 Ft
  Csongrád vármegye: 250.000 Ft
  Fejér vármegye: 160.000 Ft
  Győr-Moson-Sopron vármegye: 320.000 Ft
  Hajdú-Bihar vármegye: 350.000 Ft
  Heves vármegye: 170.000 Ft
  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 250.000 Ft
  Komárom-Esztergom vármegye: 170.000 Ft
  Nógrád vármegye: 170.000 Ft
  Somogy vármegye: 360.000 Ft
  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 420.000 Ft
  Tolna vármegye: 320.000 Ft
  Vas vármegye: 460.000 Ft
  Veszprém vármegye: 250.000 Ft
  Zala vármegye: 430.000 Ft


  Fizetési módok:

  • KÉSZPÉNZZEL VAGY BANKKÁRTYÁVAL ÁTVÉTELKOR
  • ELŐRE UTALÁSSAL
   Kérjük csak ügyfélszolgálatunk által küldött díjbekérő (proforma számla) alapján utaljon!
  • ÁTUTALÁSSAL
   Meglévő partnereink 8 vagy 15 napos átutalással is fizethetnek. Új vevőink csak a harmadik rendelés után vehetik ezt igénybe, addig csak készpénzzel/utánvéttel vagy előre utalással fizethetnek. Köszönjük megértését!

  Cégadatok

  Cégnév: Humán Hygiene Kft.
  Telephely: 2142 Nagytarcsa, Tavasz utca 3.
  Székhely: 1163 Budapest, Datolya utca 40. (itt nincs áruátvétel/kiadás!)
  Adószám: 12087783-2-42
  EU adószám: HU-12087783
  Cégjegyzék szám: 01-09-464537

  Működési engedély száma: 107732/2016
  Nyilvántartásba vétel dátuma:
  2016.10.27.
  Nyilvántartásba vevő jegyző:
  NAIH
  Bankszámlaszám:
  CIB Bank: 10702301-26544902-51100005
  IBAN (HUF): HU24-10702301-26544902-51100005
  IBAN (EUR): HU79-10702301-26544902-50000005
  SWIFT/BIC: CIBHHUHB
  D-U-N-S® szám: 40-133-6276

  Ingyenes szállítás

  Pest megyébe nettó 35.000 Ft-os rendelés esetén.
  További ingyenes szállítási határok

  Pénzvisszafizetési garancia

  A sértetlen vagy bontatlan csomagolású termékekeket 30 napig visszaküldheti.

  25 évnyi tapasztalat

  Ezernyi elégedett ügyfél
  AAA-s Bisnode tanusítvány
  Megbízható Bolt

  Kényelmes és biztonságos

  Készpénzes vagy bankkártyás fizetés
  8, 15, akár 30 napos átutalásos fizetési lehetőség

  Az oldal használatával Ön elfogadja a sütiket.

  A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

  Bezárás